Žebříček B - Čechy, 1.5.2006, pořádá Start Náchod


Novinky Výsledky Rozpis Pokyny Přihlášky Startovka Fotky Mapy Oddíl SNA SRK ŽB - 30.4.2006

Partneři ČSOB rok 2006Oranžová čára

Aktualizace: 1.5.2006
Eva Langrová
evalangrova@seznam.cz

ROZPIS

2. závod ŽB Čechy-krátká trať

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořadatelský subjekt: Oddíl orientačního běhu TJ Start Náchod
Datum: 1.5.2006,jedná se o pondělí!!!
Místo: obec Dobrošov,7km JV od Náchoda
Start: 00 v 10,00hod
Ranking: pro tento závod je vypsán koeficient 1,04
Kategorie: D12C,D14B,16B,18B,20B,21B,C,35B,40B,45B,50B,55B,60B,65B
H12C,H14B,16B,18B,20B,21B,C,35B,40B,45B,50B,55B,60B,65B,70B,75B
T3,T5
Přihlášky: do 9.4.2006 na e-mail: lubos.hanus@iol.cz v předepsaném formátu ČSOB
Veškeré platby zasílejte na do řádného termínu přihlášek na účet: 771868/0300,TJ Start Náchod (jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu podle adresáře ČSOB a do poznámky napište název oddílu)
Prezentace: 30.4. 2006 na shromaždišti závodu pořádaném oddílem SRK od 14:00 do 16:00 hod a 1.5.2006 do 9:30hod.na shromaždišti
Systém ražení: Elektronický- Sport ident(zapůjčení čipu - 40Kč)
Vklady:
  • H-D 12-14, T3, T5 a veteráni od kategorie 60 - 60 Kč
  • H-D21 B a C - 115 Kč
  • Ostatní (HD 16,18,20, 35-55) - 105 Kč
Mapa: Dobrošov,1:10 000, E 5m,dle klíče IOF, hlavní kartograf: Zdeněk Sokolář, stav jaro 2006, vodovzdorně upravena
Terén: kopcovitý, středně hustá síť komunikací, místy kamenné srázky, pozůstatky těžební činnosti a opevnění, místy podrost
Ubytování:
  • Tělocvična - 60Kč osoba/noc
  • Na postelích v chatkách u rekr. střediska Horalka - 180Kč osoba/noc
  • Studentská ubytovna v Náchodě - 220Kč osoba/noc
Ubytování na postelích je podmíněno zasláním počtu ubytovaných a uhrazením ubytovacího poplatku do 31.3.2006!(omezená kapacita).Platba stejným způsobem jako přihlášky.
Parkování: V obci Dobrošov, bude řízeno pořadateli.
Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB pro rok 2006.
Poznámka: Stánkový prodej, reklamy a jiná propagace výrobků musí být předem projednána s ředitelem závodu.
Informace: Na oddílové adrese - http://www.startnachod.wz.cz/zbsna
Kontaktní osoba: Pavel Slavík - tel.: 605 449 345, e-mail: pavel_slavik@rubena.cgs.cz
Funkcionáři závodu:
  • Ředitel: Pavel Slavík
  • Hlavní rozhodčí: Zdeněk Sokolář ml.(R2)
  • Stavitelé tratí: Pavel Slavík, Zdeněk Sokolář
Rozpis schválila soutěžní komis sekce OB dne 2.3.2006

Celý rozpis ve formátu .doc je zde ke stažení.